Pokročilé materiály, životní prostředí, biotechnologie

projekty výzkumu, vývoje a inovací

Projekty a služby

řešení

Konzultace

identifikace potřeb, konkretizace příležitostí a definice problémů

Vizualizace

konverze předpokladů do konkrétní podoby řešení

Návrhy a dokumentace

realizace záměru, zapojení dodavatelů a dokumentace

Portfolio


nástroje a procesy